HUMUS – Leo Park ställer samtida konstnärer mot Hundertwasser på Crum Heaven Gallery

pressmeddelande Tisdag 15 oktober 2019

I centrum för utställningen HUMUS står konstnären Hundertwasser och hans olika identiteter som kolorist, ekolog, filosof och outsider. I samarbete med Crum Heaven Gallery har Leo Park ställt samtida konstnärer från olika generationer intill Hundertwasser, för att undersöka hur blicken på honom kan förnyas. Kopplingarna har varit intuitiva och experimentella. En av konstnärerna tycker inte ens om Hundertwasser.

Crum Heaven Gallery
26 oktober - 16 november
Vernissage Lördag 26 oktober kl 17-20
Curator: Leo Park
Medverkande konstnärer: Channa Bankier,
Leo Park, Isabel Serrander, Finn Öhlund, Victor Rundgren, Gunnar Larsson, Friedensreich Hundertwasser

HUMUS är ett komposit av olika material som brutits ner till en till synes homogen massa. Materialet är viktigt i ekologisk hushållning, till exempel humustoaletten, eller torrdasset. Begreppet HUMUS var viktigt för Hundertwasser, och han underströk även ordets språkliga egenskaper. Humus är latin och betyder mylla, men har samma språkliga rot som human. Detta knyter i Hundertwassers filosofi människan till jorden, och det kreativa kretsloppet av givande och tagande.

OM KONSTNÄRERNA:


CHANNA BANKIER

(f 1947)
Channa Bankier debuterade på 1970-talet som en del av den radikala rörelsen inom politik och konst i Sverige. I sitt måleri har hon arbetat med judisk och österländsk symbolik, och sexualiteten har ofta stark närvaro i hennes konst. Bankier har ett säreget sätt att använda linjen som formbärare i sina bilder. Hennes senaste stora teckningar av klippor plockar upp det gotländska kustlandskapet och förvandlar det till ett tvetydigt rum, där insida och utsida möts i komiska, grafiska och stundtals pornografiska abstraktioner. 

Channa Bankier är representerad bl.a på Moderna Museet, Nationalmuseum och Göteborgs Konstmuseum.

LEO PARK

(f 1980)
I sitt behov av att skapa bilder som ”resonerar genom millennierna” hämtar Leo Park visuell näring från romansk skulptur, Book Of Kells, Piero della Francesca, figurativ modernism, Cobra-gruppen, folkkonst, wildstyle-burners från 80-talet och undergroundserier från 60-talet. Hans motiv är ofta hybrider av mytologiska teman och populärkulturella samtidsberättelser. Genomgående i hans produktion är spänningen mellan bilden som berättelse, och bilden som målerisk konfliktyta.

Hundertwasser var en av Leo Parks första idoler. Efter att i åratal distanserat sig från hans konst, återvänder han nu till konstnären som vuxen. Detta för att se vilken inverkan Hundertwasser haft på hans konstnärskap, och vilken aktualitet den kan ha bredvid samtida konstnärer av idag.

ISABEL SERRANDER

(f 1984)
Från sin ateljé i Sätraskogens naturreservat skapar Serrander sina drabbande, organiska akvareller och skulpturer. Inspirerade av naturen omkring och inom henne.  Serrander har det senaste åren också intresserat sig för kollektiva spirituella ritualer, som äger rum i olika delar av världen. Hennes konstnärsskap är förankrat i idén om själens ursprungliga helhet, och skapandets läkande och potenta kraft. Det är optimistiskt och stridbart. Enligt henne själv är det som konstnär  ” [..] en nödvändighet att vara ett redskap. Ju mer dysfunktion desto mer nödvändigt skapande. Ju mer harmoni, desto mer glädjefyllt skapande.”.

Hennes böljande, koloristiskt explosiva horror vacui-kompositioner, med sitt på samma gång sakrala som informella bildspråk, ofta med spiralen som tema, placerar henne nära Hundertwassers måleri. Men man kommer också att tänka på andra visionärer som Hilma af Klimt och Helen Frankenthaler. 

VICTOR RUNDGREN

(f 1980)
Arbetar främst med skulptur, installation och performance. Rundgrens visionära psykosociala teman springer ofta ur ett starkt samhällsengagemang. Med en besatthet av människans  rädslor, hopp och begär skapar Rundgren gestaltningspsykologiska trolleritrick som både leker med betraktarens föreställningar och kommenterar vår samtid. Under flera år har Rundgren samlat material bland sopor och skrotupplag, som han sedan skapar djurskulpturer av. Dessa skulpturer blir till tragikomiska berättelser om djurarternas eventuella undergång på grund av miljöpåverkan. Men de för också tankarna till Picassos skulpturer av skrot, och förvandlas så till ett hyllande av människans inneboende outsiniga kreativitet. Sedan 2005 har Victor Rundren sin bas på det gamla segelskeppet Albatross, som ligger i Strängnäs.

GUNNAR LARSSON

(f 1963)
Gunnar Larsson vill med egna ord åstadkomma ett måleri som “lyser upp rummet”. I dom senare årens måleri med flytande akrylfärg på vita grunder har han nått fram till ett arbetssätt som är i samklang med hans säregna begåvning. Genom dekorationen, genom “färg vacker i sig själv”, och med en lätt och liderlig hand, lyckas han skapa överraskande rumsligheter i tavlor som utstrålar magisk lyskraft. Larsson blandar lekfullt mytologiska motiv från antiken med blommor från hans egen bakgård. Trots det uppsluppna och ofta humoristiska uttrycket ekar en skarp intelligens i varje verk. Motiven och kompositionerna vittnar om grundliga studier av äldre tiders konst, som Larsson lyfter upp till ett vibrerande nu. Gunnar Larssons konst ter sig på dagens konstscen lite ”vid sidan av”. Men den känns samtidigt naturlig och ungdomlig. Den skulle kunna komma från ett Instagram-konto i LA lika gärna som ett villaområde i Stockholm.

Gunnar Larsson har ställt ut sedan åttiotalet på bl.a. Bonniers konsthall, Thielska Galleriet, Galleri Lars Bohman, Millesgården och Konstakademien. Hans tankar kring konst finns samlade i boken Nyskapande Måleri (Carlssons Förlag, 2009) med förord av Ulf Linde.

FINN ÖHLUND

(f 1979)
Som medlem i det legendariska avant-garde kollektivet CP-Crew, tillhörde Öhlund den svenska graffitieliten under 00-talet. Kollektivets nydanande stil utmärktes av en eklektisk hatkärlek till grafitti-traditionen, med inslag av nybörjar-graffiti, NewYork-Old School och oväntade referenser till Dalamåleri, Erland Cullberg och Svensk Proggmusik. 

Under senare år har Öhlund intresserat sig för psykedisk konst och spirituell utveckling. Med ett optimistiskt fokus på människans kreativa förmåga och fantasins kraft, utforskar han medvetandetillstånd, suggererar fram visionära utopier och hänför med sitt unika formsinne. Med sina psykedeliska bilder har Öhlund djupdykt i risografitekniken, och har haft ett nära samarbete med det stora risograftryckeriet Extrapool i Nijmegen, Holland. I likhet med Hundertwassers grafiska verksamhet, har Öhlund omfamnat en maximalistisk färgverkan, där färger läggs till istället för att reduceras och renodlas. Öhlund arbetar förutom måleri med installation och ljusmåleri. Han driver sedan några år tillbaka också den participatoriska konstfestivalen Den Stora Trädgårdsfesten i Djurby.

Finn Öhlund har ställt ut på bl.a Uppsala Konstmuseum, Kulturhuset och Nationalmuseum.

FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER

(1928-2000)
Hundertwasser växte upp i Österrike under den tyska Anschluss. Som barn under 30-talet i en judisk familj var han tvungen  att gå med i Hitlerjugend för att inte avslöja familjens identitet. Hundertwasser blev senare under sitt liv en okuvlig motståndare till likformigheten, rätvinkligheten och industrialismens alienerande effekter.

Hundertwasser var en egensinnig målare, grafiker och arkitekt, med en estetik och filosofi som låg utanför gängse konströrelser under 1900-talet. Med avstamp i Wiensecessionens dekorativa konst, utvecklade han ett maximalistiskt, organiskt inspirerat bildspråk med färg– och materialverkan i fokus. Han utmärktes av sitt holistiska synsätt på konst och skapande, som hade stora likheter med den antroposofiska rörelsen. Hundertwassers unicitet som bildkonstnär ligger i hans originella och nyskapande sätt att använda färg, samt hans sätt att organiskt och mjukt arbeta med linjen. Hundertwasser var tidigt engagerad ekolog, och i ökande omfattning dedikerade han hela sin verksamhet i linje med ekologisk medvetenhet och självförsörjning. Han utarbetade visionära stadsplaner, och jobbade ständigt med att förena miljömedvetenhet med sin egna konstnärliga etik. Hundertwasser bodde och arbetade i långa perioder på sitt segelskepp Regentag, och bodde förutom i Österrike bl.a. i Schweiz, Stockholm och Japan.

Han avled till havs utanför Nya Zeeland, där han begravdes insvept i den Ubu-flagga han formgivit för öns urbefolkning.

***

För mer information och bilder vänligen kontakta:

Leo Park, Curator:
Mob. +46 737 629 503
E-mail: leo@leopark.se

Crum Heaven Gallery
Högbergsgatan 38

Öppettider:
Lördagar 12-16 (eller enl. ö.k.)


Image: Hundertwasser & Isabel Serrander. Click to download high res.

Image: Hundertwasser & Isabel Serrander. Click to download high res.

click to download high res img

click to download high res img